برچسب: نقدی بر آخرین اثر امیرخانی ارمیا آمد و ره ش را نجات داد

نقدی بر رهش آخرین نوشته رضا امیرخانی 0

نقدی بر رهش آخرین نوشته رضا امیرخانی

نقدی بر رهش آخرین نوشته رضا امیرخانی رهش by Reza Amirkhani نقدی بر رهش آخرین نوشته رضا امیرخانی – بیتوته رهش حامل دیدگاه بسیار خطرناکی است که در همین ابتدا به آن اشاره می...